Phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016-2020

Quyết định 5087/QĐ-UBND của UBND Tp.HCM ngày 14/11/2018 phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở Tp.HCM giai đoạn 2016-2020.

Tải nội dung chi tiết kế hoạch phát triển nhà 2016-2020 và danh sách các dự án nằm trong kế hoạch tại đây:

181114-QĐ 5087-Danh sách dự án nhà tphcm
Download • 13.26MB

---------------------

VinaForum.org - Diễn Đàn Kết Nối Đầu Tư Lớn Nhất Việt Nam!

---------------------

0 comments