Tại sao bạn cần 01 gian hàng triển lãm tại ViNa-M&A?

Updated: Jun 1, 2020

Nhằm giới thiệu tốt nhất công ty, dự án, sản phẩm và dịch vụ của bạn!

1/ Quảng bá hiệu quả nhất


Sự kiện của chúng tôi tập hợp những tập đoàn và thủ lĩnh lớn trong và ngoài nước về đầu tư BĐS.


2/ Triển lãm giới thiệu công ty, dự án, sản phẩm và dịch vụ


Đúng trọng tâm đến đúng đối tượng với chi phí giới hạn.


Và nhiều lợi ích khác.


Liên hệ: Support@VinaForum.org

1 comment