Tại sao bạn muốn trở thành 1 nhà tài trợ?

Updated: Jun 1, 2020

Là 1 nhà tài trợ, bạn sẽ được hưởng các lợi ích đặc biệt sau mà không ai khác có được:


1/ Khẳng định vị thế của bạn


Công ty, dự án, sản phẩm và dịch cùng thương hiệu của bạn sẽ xuất hiện hoành tráng nhất trươc các tập đoàn hàng đầu Việt Nam và Thế giới trong lĩnh vực này. Không ở đâu khác mang lại cho bạn lợi thế này.


2/ Vai trò diễn giả


Bạn sẽ có cơ hội đặc biệt để trình bày trước các thủ lĩnh trong và ngoài nước trong lĩnh vực BĐS. Điều này tạo sự khác biệt!


3/ Được các ưu đãi giảm giá và hỗ trợ dịch vụ đặc biệt


4/ Vị trí VIP


Bên cạnh ghế ngồi VIP, logo công ty của bạn sẽ được xuất hiện khắp nơi trên mọi ấn phẩm của sự kiện và trên website chính thức.


Và nhiều lợi ích khác!


Liên hệ: Support@VinaForum.org

0 comments